RU | UA | EN
Інженерна компанія "Технополіс"
 • ПРОДУКТИ
 • СЕРВІС
 • ПРО КОМПАНІЮ
Enter
Курс навчання Введення у Windchill

Тривалість 2 дні

Огляд
Цей курс пропонує Короткий огляд Windchill. Курс сфокусований на описі Windchill, який можна використовувати для поліпшення процесів розробки виробів на вашому підприємстві. Ви отримаєте практичний досвід роботи з основними компонентами Windchill, включаючи управління документами, управління структурою виробу, управління робочими процесами та життєвим циклом виробу, а також управління змінами виробу.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Системних адміністраторів, Розробників додатків, Бізнес адміністратором та Досвідчених користувачів, включаючи начальників відділів та керівників груп впровадження.

Попередні вимоги
Базові навички використання PTC Creo (чи інший САПР верхнього рівня).
Попередньо пройдений курс навчання:
– Введення у PTC Creo

Теми навчання

 • Спільна розробка виробу
 • Управління документами
 • Управління бізнес-процесами
 • Керування структурою виробу
 • Керування змінами виробу
 • Введення у візуалізацію Windchill
 • Впровадження Windchill

Курс навчання Адміністрація Бізнес середовища Windchill

Тривалість 1 день

Огляд
Даний курс забезпечить вас знаннями для виконання базових адміністративних завдань, необхідних для підтримки бізнес-середовища Windchill. Ви навчитеся, як запланувати та створювати облікові записи користувачів, налаштовувати доступ до елементів керування, а також планувати правила індексації. Ви також навчитеся підтримувати бізнес процеси вашого підприємства за допомогою планування, застосування та управління базовими елементами автоматизації життєвого циклу та робочого потоку Windchill.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Системних адміністраторів, Розробників додатків та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Знання про управління документами, бізнес правила та вимоги вашого підприємства.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill

Теми навчання

 • Планування та створення облікових записів користувачів та груп
 • Планування та створення папок та файл-кабінетів
 • Планування та конфігурування елементами керування доступу до бази даних
 • Планування та конфігурування критерієм пошуку на всьому підприємстві
 • Повідомлення користувачів, яким призначено системні події
 • Управління бізнес-процесами за допомогою Життєвих циклів виробу та Робочих потоків
 • Управління процесами розробки виробу за допомогою Управління змінами виробу
 • Завантаження даних про планування в середовище Бізнес Windchill
 • Створення базових звітів Windchill

Курс навчання Адміністрація Робочого потоку Windchill

Тривалість 3 дні

Огляд
Цей інтенсивний практичний курс забезпечить вас робочими знаннями про елементи робочого потоку Windchill. Після завершення курсу ви зможете планувати та конфігурувати елементи автоматизації робочих потоків для підтримки бізнес процесів вашого підприємства.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Системних адміністраторів, Розробників додатків та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Знання про управління документами, бізнес правила та вимоги вашого підприємства.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Адміністрація Бізнес середовища Windchill

Теми навчання

 • Визначення бізнес-процесів, використовуючи Життєві цикли, Проекти та Робочі потоки (Lifecycles, Projects і Workflow)
 • Короткий огляд утиліт Робочого потоку
 • Визначення компонентів робочого потоку
 • Визначення ручних (не автоматизованих) дій Робочого потоку
 • Маніпулювання потоком бізнес-процесу в шаблонах Робочого потоку
 • Організація та вибір оптимальних технологічних маршрутів для складних шаблонів Робочих потоків
 • Визначення автоматизованих дій Робочого потоку

Курс навчання Введення у Windchill PDMLink

Тривалість 3 дні

Огляд
Даний курс розглядає основні функціональні можливості системи: основи інтерфейсу, системи пошуку, управління структурою виробу та управління конфігураціями, управління документами та даними САПР, інтеграція з системою PTC Creo та офісними програмами, життєвий цикл інформаційних об'єктів та управління потоками робіт, основи проведення змін та засоби візуалізації. Курс складається із серії лекцій та практичних занять. Мета: Формування базових навичок щодо використання системи Windchill PDMLink в конфігурації, що стандартно поставляється.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Системних адміністраторів, Розробників додатків та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Знання про управління документами, бізнес правила та вимоги вашого підприємства. Базові навички використання PTC Creo (чи інший САПР системи верхнього рівня).
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
Завдання, які мають бути вирішені до початку курсу:

 • Встановлений сервер Windchill PDMLink
 • Клієнтські робочі місця, з встановленим PTC Creo
 • ЛВС, що об'єднує сервер та клієнтські робочі місця

Теми навчання
 • Вступ у Windchill PDMLink
 • Керування структурою виробу та документацією
 • Конфігураційне управління
 • Управління даними САПР. Інтеграція з PTC Creo
 • Керування змінами - базові налаштування системи відповідно до CMII
 • Візуалізація у Product View

Курс навчання Керування даними PTC Creo за допомогою Windchill PDMLink

Тривалість 1 день

Огляд
Цей курс навчить вас базовим знанням, необхідним для управління даними САПР PTC Creo, використовуючи Windchill PDMLink. Наприкінці цього курсу буде використовуватись екзаменація знань Pro/FICIENCY, щоб посилити ваше розуміння теми навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати екзаменації як основу для повторення та засвоєння вами пройденого матеріалу.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Досвідчених користувачів, Менеджерів проекту та Фахівців, які створюють інформацію – Авторів Інформації.

Попередні вимоги
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill PDMLink

Теми навчання

 • Створення робочого простору
 • Управління Робочими потоками
 • Дослідження документів САПР
 • Спільне використання моделей САПР
 • Прив'язка документів САПР до деталей
 • Прив'язка деталей до виробів
 • Створення візуалізованих уявлень
 • Перевірка та зміна моделей САПР
 • Використання таблиць сімейств
 • Зміна лише мета даних

Курс навчання Адміністрація Робочого потоку Windchill PDMLink

Тривалість 3 дні

Огляд
Цей курс забезпечить вас робочими знаннями про елементи робочого потоку Windchill. Після закінчення курсу ви зможете планувати та конфігурувати елементи автоматизації робочих потоків для підтримки бізнес-процесів вашого підприємства.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Розробників додатків, Бізнес адміністраторів та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Знання про управління документами, про бізнес правила та вимоги вашого підприємства.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Адміністрація Робочого потоку Windchill
– Адміністрація Бізнес середовища Windchill

Теми навчання

 • Визначення бізнес-процесів, використовуючи життєві цикли виробу, проекти та робочий потік (Lifecycles, Projects, and Workflow)
 • Короткий огляд утиліт Робочого потоку
 • Визначення компонентів робочого потоку
 • Визначення ручних (не автоматизованих) дій Робочого потоку
 • Маніпулювання потоком бізнес-процесу в шаблонах Робочого потоку
 • Організація та вибір оптимальних шаблонів для складних Робочих потоків
 • Визначення автоматизованих дій Робочого потоку

Курс навчання Адміністрація Бізнес середовища Windchill PDMLink

Тривалість 3 дні

Огляд
Windchill PDMLink є компонентом лінійки рішень PTC для керування життєвим циклом виробу (PLM). Windchill PDMLink надає виробникам можливості з управління інформацією про виріб та управління процесом розробки протягом усього життєвого циклу виробу. На цьому курсі ви навчитеся виконувати базові завдання адміністрування Windchill PDMLink. Ви навчитеся планувати та створювати облікові записи користувачів та групи, а також планувати та створювати стратегії управління зберіганням інформації. Теми навчання включають налаштування управління політикою доступу, повідомлення про події, а також конфігурування індексів пошуку бази даних. Ці знання важливі тому, що вони дозволяють адміністратору бізнесу конфігурувати Windchill PDMLink, щоб відповідати бізнес вимогам підприємства. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу. Після завершення курсу ви будете добре підготовлені, щоб налаштовувати та керувати базовим впровадженням Windchill PDMLink на вашому підприємстві.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Розробників додатків, Бізнес адміністраторів та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Знання бізнес правил управління інформацією, бізнес вимог, а також існуючих бізнес-процесів на вашому підприємстві.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Адміністрація Бізнес середовища Windchill

Теми навчання

 • Планування та створення облікових записів користувачів та груп
 • Планування та створення інформаційних сховищ: Продуктів та Сховищ об'єктів баз даних (Repositories)
 • Планування та конфігурація політики управління доступом до даних
 • Планування та конфігурування критерію пошуку для інформаційних наборів на всьому підприємстві
 • Планування та конфігурування сповіщення користувачів системних подій
 • Управління даними процесу розробки та бізнес процесу на всьому протязі життєвого циклу виробу та робочих потоків
 • Керування змінами виробу, використовуючи елементи керування змінами PDMLink Change Manager

Курс навчання Адміністрація Бізнес середовища та Робочого потоку Windchill PDMLink

Тривалість 5 днів

Огляд
Цей курс розглядає основні функціональні можливості управління системою: управління учасниками, управління виробами та бібліотеками, автоматизація процесів з використанням життєвих циклів та потоків робіт, управління політикою безпеки, управління командами, управління організаціями, управління об'єктами, типами об'єктів та атрибутами об'єктів, управління засобами візуалізації, управління повідомленнями, управління звітами аудиту. Курс складається із серії лекцій та практичних занять. Мета: Формування базових навичок з бізнес - адміністрування системи Windchill PDMLink в конфігурації, що стандартно поставляється.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Розробників додатків, Бізнес адміністраторів та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Знання бізнес правил управління інформацією, бізнес вимог, а також існуючих бізнес процесів на вашому підприємстві.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill PDMLink
– Адміністрація Робочого потоку Windchill
– Адміністрація Бізнес середовища Windchill
Завдання, які мають бути вирішені до початку курсу:

 • Встановлений сервер Windchill PDMLink
 • Клієнтські робочі місця з встановленим PTC Creo
 • ЛВС, що об'єднує сервер та клієнтські робочі місця

Теми навчання
 • Введення в бізнес адміністрування Windchill PDMLink
 • Управління учасниками проекту
 • Керування виробами та бібліотеками
 • Автоматизація процесів з використанням життєвих циклів та потоків робіт
 • Управління політикою безпеки
 • Управління командами та ролями
 • Управління організаціями
 • Керування об'єктами, типами об'єктів та атрибутами об'єктів
 • Керування засобами візуалізації
 • Управління повідомленнями
 • Управління звітами аудиту

Курс навчання Введення у Windchill ProjectLink

Тривалість 4 дні

Огляд
На цьому курсі ви отримаєте базові знання, необхідні для розміщення проектної інформації всередині Windchill ProjectLink, такі як: вхід до системи, організація доступу до системи допомоги, локалізація та перегляд інформації. Цей курс також зачіпає переваги використання Windchill ProjectLink. На цьому курсі ви навчитеся брати участь та керувати проектами за допомогою Windchill ProjectLink. Ви навчитеся організовувати доступ та навігацію інтерфейсу Windchill ProjectLink. Він включає навігацію та використання вашого персонального середовища, середовища проекту, а також середовища візуалізації. Ви навчитеся керувати інформацією у формі документів, інформацією САПР та призначеними завданнями. Ви також навчитеся, як створювати та керувати проектами, які включають заплановані дії та проміжні етапи, призначати робочу групу проекту, а також налаштовувати структуру зберігання папок. Також ви навчитеся, як користуватися інструментами комунікації та інструментами для спільного використання Windchill ProjectLink. Ці знання є важливими, тому що вони дозволяють вам вчасно та ефективно завершувати проекти. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Системних адміністраторів, Бізнес адміністраторів, Досвідчених користувачів, Керівників проектів, Фахівців, які створюють інформацію (Авторів Інформації) та Фахівців, які використовують інформацію (Споживачів Інформації), які використовують програму ProjectLink.

Попередні вимоги
Базові знання браузера та Web навігації. Базове розуміння процесу розробки виробу та комплектуючих вузлів.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill

Теми навчання

 • Введення в Управління проектом та в середу ProjectLink
 • Створення папок та налаштування керування доступом
 • Створення посилань та файлів завантаження
 • Створення документів із шаблонів
 • Створення структури деталей та виробу
 • Створення та зміна елементів із моделей Pro/E
 • Рецензування частин
 • Комунікація та спільна робота з учасниками команди
 • Призначати та проводити наради
 • Запис протоколів нарад
 • Маршрутизація об'єктів та призначення завдань
 • Оновлення дій та результатів робіт
 • Завершення завдань
 • Призначення та дозвіл об'єктів дії
 • Введення в розробку та впровадження проектів
 • Планування та створення проектів
 • Заснування команд та ресурсів
 • Впровадження планів проекту
 • Впровадження планів проекту за допомогою Microsoft Project
 • Визначення результатів проекту та управління ними
 • Управління станами проекту
 • Моніторинг та управління етапами проекту
 • Управління об'єктами проекту

Курс навчання Адміністрація ProjectLink

Тривалість 1 день

Огляд
На цьому курсі ви навчитеся виконувати базові завдання адміністрування Windchill ProjectLink. Ви навчитеся планувати та створювати облікові записи користувачів та груп, а також шаблонів. Додатково, ви вивчите кілька інструментів підтримки адміністрування (Administrative Support). Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу. Після завершення курсу ви будете добре підготовлені для настроювання та управління базовим впровадженням Windchill ProjectLink на вашому підприємстві.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Бізнес та Системних адміністраторів, які керуватимуть встановленим сервером ProjectLink. Цей курс також корисний для членів команди впровадження, включаючи членів команди адаптації користувачів.

Попередні вимоги
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill ProjectLink

Теми навчання

 • Введення в Бізнес адміністрування ProjectLink
 • Управління основними учасниками проекту
 • Управління організаційними шаблонами
 • Адміністративні інструменти підтримки

Курс навчання Участь у проектах за допомогою Windchill ProjectLink

Тривалість 2 дні

Огляд
На цьому курсі ви отримаєте основні знання Windchill ProjectLink, необхідні для спільного використання, перегляду та зміни документів, структури виробу та CAD даних. Управління та комплектація призначених об'єктів, таких як комплектуючі вузли, завдання робочого потоку, а також об'єкти дії. На цьому курсі ви навчитеся проводити та брати участь у форумах та нарадах для обговорення робочих питань. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Бізнес адміністраторів, Досвідчених користувачів, Менеджерів проекту та Фахівців, які створюють інформацію (Авторів Інформації).

Попередні вимоги
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill ProjectLink

Теми навчання

 • Введення в керування файлами
 • Створення папок та налаштування керування доступом
 • Створення посилань
 • Завантаження файлів
 • Створення документів із шаблонів
 • Вимір документів
 • Створення частин, структур виробу та зміна деталей із моделей Creo
 • Рецензування частин
 • Комунікація та спільна робота
 • Обговорення об'єктів
 • Планування та проведення нарад
 • Додавання протоколів нарад
 • Об'єкти, що призначаються
 • Оновлення дії та результатів проекту
 • Маршрутизація об'єктів
 • Комплектація завдань
 • Призначення та дозвіл об'єктів дії

Курс навчання Windchill ProjectLink – Створення та керування Проектним середовищем

Тривалість 1 день

Огляд
На цьому курсі ви навчитеся, як виконувати функцію менеджера проекту всередині Windchill ProjectLink. Ви навчитеся планування та створення проектів, які означають, що ви створюєте дії та контрольні точки, що визначають тимчасову лінію проекту. Ви призначаєте відповідальних за дії та контрольні точки членам вашої робочої групи. Ви також навчитеся розробляти структуру сховища проекту, конфігурувати управління доступом до цієї структури, таким чином, що тільки члени команди з призначеними проектними ролями можуть бачити зміст папок. Додатково ви навчитеся підтримувати проект від початку до завершення. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу.
Після завершення курсу ви зможете самостійно виконувати:

 • Планування проектів у ProjectLink
 • Створення проектів у ProjectLink
 • Створення дій, проміжних етапів розробки та сумарних дій
 • Створення та керування сховищем проекту та керування доступом
 • Управління проектами в ProjectLink

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на будь-яких користувачів, які управляють проектами усередині Windchill ProjectLink.

Попередні вимоги
Базові знання броузера та Web навігації. Базове розуміння процесу розробки виробу та комплектуючих вузлів.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill ProjectLink

Теми навчання
 • Планування та створення проектів
 • Створення дій, Контрольних точок, а також Сумарних дій
 • Створення та управління Сховищем проекту та Управління проектами

Курс навчання Windchill ProjectLink – Управління інформацією

Тривалість 1 день

Огляд
На цьому курсі ви навчитеся керувати документами, частинами, документами САПР та посиланнями у Windchill ProjectLink. Ці знання є дуже важливими для всіх учасників проекту; Отже, ви навчитеся, як створювати документи у структурі папок ProjectLink. Ви також навчитеся технологіям управління документами, такими як Взяття на редагування та Здача на зберігання (Check-In та Check-Out). Ви можете застосовувати цю технологію до частин, структур виробу, а також до файлів САПР. Додатково ви навчитеся, як використовувати ProductView LE для спільної роботи над проектами САПР. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу.
Після завершення курсу ви зможете самостійно виконувати:

 • Створювати документи, частини, документи САПР та посилання
 • Прив'язувати документи, частини та документи САПР до результатів проекту
 • Створювати та змінювати структури виробу
 • Завантажувати файли САПР

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на будь-яких користувачів, які будуть створювати та змінювати документи всередині Windchill ProjectLink, а також управляти файлами САПР всередині Windchill ProjectLink.

Попередні вимоги
Базові знання броузера та Web навігації. Базове розуміння процесу розробки виробу та комплектуючих вузлів.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
– Windchill ProjectLink – Створення та управління Проектного середовища

Теми навчання
 • Створення документів, частин, документів САПР та посилань
 • Прив'язка документів, частин та документів САПР до результатів проекту
 • Створення та керування структурою виробу
 • Завантаження файлів САПР

Курс навчання Спільна робота Windchill ProjectLink та Windchill PDMLink

Тривалість 1 день

Огляд
На цьому курсі ви дослідите концепції, які допоможуть вам зрозуміти всі переваги інтегрованого середовища Windchill ProjectLink і Windchill PDMLink. Ви глибоко вивчите робоче середовище та навчитеся, як надсилати дані Windchill PDMLink у проект та як використовувати дані Windchill ProjectLink усередині контексту Windchill PDMLink. Після завершення цього курсу ви зможете зрозуміти та вільно користуватися навігацією всередині інтегрованого середовища, використовувати дані Windchill PDMLink у Windchill ProjectLink, та використовувати дані Windchill ProjectLink у Windchill PDMLink.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на користувачів, які будуть використовувати інтегроване середовище та вже мають досвід роботи з Windchill PDMLink та Windchill ProjectLink.

Попередні вимоги
Попередньо пройдений курс навчання:
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill PDMLink
– Введення у Windchill ProjectLink

Теми навчання

 • Введення в Інтегроване середовище Windchill ProjectLink та Windchill PDMLink
 • Використання даних Windchill PDMLink у проекті Windchill ProjectLink
 • Використання проектних даних Windchill ProjectLink у Windchill PDMLink

Курс навчання Windchill ProjectLink – Участь у проектному процесі

Тривалість 1 день

Огляд
На цьому курсі ви навчитеся виконувати призначені вам задачі у Windchill ProjectLink. У багатьох випадках, коли ви починаєте завдання, ви можете не завершити її протягом одного сеансу ProjectLink, таким чином, ви навчитеся оновленню стану призначених вам завдань. У міру оновлення стану ваших завдань ви дозволите менеджеру проекту та іншим учасникам робочої групи знати стан виконання ваших завдань за допомогою передачі колірного коду, процентного завершення та додаткового опису. Ви також навчитеся керувати своєю роботою і створювати закладки до сторінок, що часто відкриваються. Ви навчитеся завантажувати файли у ваш персональний блокнот у ProjectLink. Ви також навчитеся підписці на інформацію про об'єкти в ProjectLink, таким чином, ви будете повідомлені про будь-які зміни та події, пов'язані з цим об'єктом. Додатково, ви навчитеся складати звіти про вашу роботу та про роботу вашої робочої групи. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований для всіх користувачів ProjectLink

Попередні вимоги
Базові знання броузера та Web навігації. Базове розуміння процесу розробки виробу та комплектуючих вузлів.
Попередньо пройдений курс навчання:
- Введення в PTC Creo
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill ProjectLink
– Windchill ProjectLink – Управління інформацією

Теми навчання

 • Створення та виконання призначених завдань
 • Управління вашою роботою

Курс навчання Міграція з Pro/INTRALINK 3.X на Windchill PDMLink та Pro/INTRALINK 8.0

Тривалість 2 дні

Огляд
Цей навчальний курс спрямовано адміністраторів процесу міграції. Він навчає функціональним особливостям процедури міграції з Pro/INTRALINK 3.X на Windchill PDMLink, розглядає планування процесу міграції, дії, необхідні виконання перед початком міграції, створення правил передачі з вихідної системи в цільову систему, управління процесом міграції. Ціль: Формування базових навичок міграції з PRO/INTRALINK 3.X на WINDCHILL PDMLink.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на Розробників додатків, Бізнес адміністраторів та Досвідчених користувачів.

Попередні вимоги
Попередньо пройдений курс навчання:
– Введення у Windchill
– Введення у Windchill PDMLink
– Адміністрація Pro/INTRALINK
Завдання, які мають бути вирішені до початку курсу:

 • Встановлений сервер Windchill PDMLink, Встановлений сервер Pro/INTRALINK 3.X
 • ЛВС, що об'єднує сервер та клієнтські робочі місця

Теми навчання
 • Ознайомлення з процесом міграції даних з Pro/INTRALINK 3.X у Windchill PDMLink
 • Планування міграції даних
 • Ознайомлення з процесом встановлення Data Migrator
 • Ознайомлення з порядком дій перед міграцією даних
 • Ознайомлення з порядком проведення міграції даних з PRO/INTRALINK 3.X у Windchill PDMLink
 • Вирішення проблем міграції даних

Курс навчання Налаштування програм Windchill

Тривалість 7 днів (56 годин)

Огляд
На цьому курсі ви навчитеся налаштуванню Windchill або Windchill PDMLink, побудові автоматизованих, складних бізнес-завдань, які можуть звертатися та змінювати систему Windchill та інші системи. Ви також навчитеся, як використовувати Info*Engine і JSP для створення нових інтерфейсів користувача відповідно до будь-якого стилю за вашим бажанням і з'єднати ці інтерфейси з стандартним інтерфейсом користувача. Додаткові теми навчання включають спільну роботу з іншими системами, виконання дій Windchill з автономних java додатків, а також інтеграцію даних з інших систем усередині Робочого потоку Windchill. Цей курс також навчає вирішення робочих завдань інтеграції та Info*Engine, які є основою нової архітектури клієнта Windchill. Наприкінці цього курсу буде проведено оцінку знань, щоб посилити ваше розуміння цього курсу навчання. Ваш викладач також використовуватиме результати оцінки знань як основу для повторення та засвоєння пройденого матеріалу. Після завершення цього курсу розробник додатків зможе використовувати Info*Engine, JSP, Бізнес завдання, Soft Typing та Робочі потоки, щоб створювати інтерфейси користувача для управління системою Windchill та іншими системами.

Категорії слухачів
Цей курс розрахований на розробників додатків.

Попередні вимоги
Знання Java, включаючи відмінності між типами об'єктів (таких як String і Integer), а також можливість конструювання простих java конструкцій, таких як if-blocks та where-loops. Глибокі знання HTML та форм HTML, включаючи можливість створення HTML форм для надсилання даних на web-сервер, використовуючи тільки текстовий редактор; без допомоги редакторів типу Microsoft FrontPage. Досвід роботи з Java та Java Server Pages, включаючи можливість написання Java додатків та аплетів. Можливість конструювати запити та оператори SQL Select. Знати, як читати файли LDIF та володіти навігацією сервера, сумісного з LDAP.
Попередньо пройдений курс навчання:
– Адміністрація Бізнес середовища Windchill
– Адміністрація Бізнес середовища Windchill PDMLink
– Адміністрація Робочого потоку Windchill
– Адміністрація Робочого потоку Windchill PDMLink

Теми навчання

 • Створення нових типів об'єктів Windchill
 • Створення бізнес задач Info*Engine
 • Використання адаптера Windchill для створення запиту та управління Windchill або PDMLink
 • Інтеграція Windchill з іншими системами
 • Створення нових користувачів інтерфейсу, використовуючи Info*Engine та JSP
 • Поєднання нових інтерфейсів користувача з інтерфейсом користувача, заданого за умовчанням
 • Використання Бізнес задач Info*Engine в автономних додатках та робочому потоці Windchill

Вверх