RU | UA | EN
Інженерна компанія "Технополіс"
 • ПРОДУКТИ
 • СЕРВІС
 • ПРО КОМПАНІЮ
Enter
Курс навчання адміністратора Techcard

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс призначений для адміністраторів, відповідальних за налаштування та підтримку працездатності автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва на підприємстві.
У процесі курсу слухачі знайомляться з основами інсталяції, налаштування, адміністрування та застосування системи Techcard для проектування техпроцесів та системи Search для організації спільної роботи у Techcard та підтримки технологічного документообігу. Також розглядаються питання резервного архівування та відновлення з архіву системи, а також питання масштабування та зміни структури системи з погляду апаратного забезпечення. Після закінчення курсу слухачі зможуть самостійно розгортати та підтримувати систему Techcard на підприємстві.

Попередні вимоги
Досвід роботи в технологічних підрозділах, включаючи розробку технологічної документації (технологічні процеси, маршрутні карти, матеріальне та тимчасове нормування, розуміння маршрутів та етапів взаємодії технологічних підрозділів у процесі підготовки виробництва та узгодження техдокументації) – не менше 2-3 років

Теми навчання

 • Загальні відомості щодо системи
 • Програми, що входять до складу та їх призначення
 • Існуючі АРМи та можливості
 • Інсталяція компонентів системи
 • Загальні відомості та основні режими роботи в системі
 • Утиліта адміністрування Search Administrator
 • Види архівів
 • Створення та структура (типи полів)
 • Призначення підписів для архівів (Види контролю)
 • Створення
 • Параметри видів виробів
 • Створення та приналежність
 • Файлові шафи та їх створення
 • Додавання користувачів
 • Посади та їх призначення
 • Групи користувачів та призначення прав доступу
 • Налаштування користувачів, груп та прав доступу до даних
 • Налаштування типів документів та програм для їх редагування та перегляду
 • Налаштування типів та параметрів об'єктів
 • Налаштування інтеграції з САПР
 • Фільтрація подій та експорт
 • Типи документів та їх параметри
 • Зовнішні редактори
 • Одиниці вимірювання

Базовий курс навчання користувача Techcard

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс призначений для технологів, які займаються розробкою маршрутів розціювання та операційних техпроцесів.
У процесі курсу слухачі отримують практичні навички щодо застосування системи Techcard для створення маршрутів розціювання та операційних техпроцесів у діалоговому режимі. Також у рамках курсу набуваються базові навички роботи з архівом Search, необхідні для пошуку та вибору виробів, за якими розроблятимуться техпроцеси. Після закінчення курсу слухачі можуть самостійно розробляти техпроцеси у системі Techcard.

Попередні вимоги
- Досвід роботи в технологічних підрозділах, включаючи розробку технологічної документації (технологічні процеси, маршрутні карти, матеріальне та тимчасове нормування, розуміння маршрутів та етапів взаємодії технологічних підрозділів у процесі підготовки виробництва та узгодження техдокументації) – не менше 2-3 років.
- Пройдений базовий курс.
- Досвід роботи в Techcard від 40 годин.

Теми навчання

 • Загальні відомості щодо системи
 • Програми, що входять до складу та їх призначення
 • Існуючі АРМи та можливості
 • Загальні відомості та основні режими
 • Налаштування робочого оточення
 • Поняття про архіви, типи та параметри документів
 • Способи імпорту виробів та документів до архіву
 • Робота з карткою документа/виробу
 • Спосіб пошуку документів, виробів (контекстний пошук, пошук за шаблоном)
 • Робота з вибірками з виробів та документів
 • Налаштування таблиці відображення
 • Створення технологічної документації на виріб

Розширений курс навчання користувача Techcard

Тривалість – 4 дні

Огляд
Курс призначений для технологів, які займаються налаштуванням баз даних системи Techcard та адаптацією системи під вимоги технології виготовлення виробів на конкретному підприємстві.
Слухачами набувають знання структури баз даних та організації системи Techcard. У процесі курсу слухачі отримують практичні навички з налаштування баз даних системи Techcard та адаптацією системи до вимог технології виготовлення виробів на підприємстві. Також у рамках курсу набуваються навички роботи з редактором бази даних Imbase, налаштування системи Techcard, роботи з редактором бланків, редактором бази знань Techcard.
Після закінчення курсу слухачі можуть самостійно проводити налаштування системи Techcard відповідно до вимог створення технологічних процесів для конкретних видів виробництв на підприємстві.

Попередні вимоги
Досвід роботи у технологічних підрозділах, включаючи розробку технологічної документації (технологічні процеси, маршрутні карти, матеріальне та тимчасове нормування, розуміння маршрутів та етапів взаємодії технологічних підрозділів у процесі підготовки виробництва та узгодження техдокументації) – не менше 2-3 років.

Теми навчання

 • Загальні відомості
 • Об'єкти Imbase, їхня структура. (каталоги, папки, таблиці)
 • Додавання\зміна\видалення папок, таблиць
 • Редагування\зв'язок каталогів: Основні матеріали, Сортамент, Види заготовок
 • Редагування каталогу оснастки
 • Редагування каталогу Допоміжні матеріали
 • Редагування каталогу Персонал

Вверх