RU | UA | EN
Інженерна компанія "Технополіс"
  • ПРОДУКТИ
  • СЕРВІС
  • ПРО КОМПАНІЮ
Enter
Системний консалтинг   

Важливим напрямом діяльності ІК ТЕХНОПОЛІС є консалтинг у галузі побудови комплексних систем автоматизації процесів управління життєвим циклом виробу (ЖЦВ або PLM в англомовній термінології – Product Lifecycle Management). Системний консалтинг дає відповідь на запитання: «як оптимізувати та автоматизувати процеси управління ЖЦВ, щоб вони максимально відповідали бізнес-цілям підприємства, скільки для цього необхідно ресурсів та часу?».

Робота з системного консалтингу включає обстеження існуючих процесів управління ЖЦВ підприємства, обробку результатів і розробку концепції проекту комплексної автоматизації.

У поняття життєвого циклу виробу (ЖЦВ) входять усі етапи його створення та експлуатації – від формалізації вимог для розробки концептуальної ідеї нового виробу до утилізації відслуживого. Перелік процесів, що підлягають аналізу, визначає замовник. У більшості випадків основну увагу нам доводиться фокусувати на процесах конструкторсько-технологічної підготовки виробництва (КТПП).

В результаті, власники та керівники підприємства, а саме вони виступають ініціаторами таких робіт, отримують комплексну оцінку ефективності існуючих процесів КТПП та пропозиції щодо їх оптимізації та автоматизації з урахуванням стратегічних бізнес-цілей підприємства.
Фінальний звіт включає наступні розділи:

  • Опис існуючої структури бізнес-процесів «як є» з узагальненими оцінками їхньої ефективності
  • Детальний опис «вузьких» місць
  • Оцінка необхідності оптимізації існуючих бізнес-процесів та потенційних можливостей для підвищення загальної ефективності
  • Концепція проекту комплексної автоматизації управління процесами ЖЦВ з урахуванням стратегічних бізнес-цілей підприємства
  • Фінансові та часові оцінки проекту автоматизації
  • Залежно від особливостей підприємства, етап обстеження займає від 1 до 5 робочих днів, обробка результатів та розробка концепції проекту автоматизації – від 1 до 10 робочих днів.

Вверх