RU | UA | EN
Інженерна компанія "Технополіс"
 • ПРОДУКТИ
 • СЕРВІС
 • ПРО КОМПАНІЮ
Enter

Додаткові програми

"Документ ЄСКД"

Програма "Документ ЕСКД" – простий та зручний інструмент інформаційного оформлення моделей CREO відповідно до стандартів підприємства. Застосування програми "Документ ЕСКД" дозволяє конструктору значно скоротити витрати часу на заповнення інформаційних параметрів у моделях і одночасно забезпечує контроль актуальності та коректності даних, що вводяться.

Програма "Документ ЄСКД" розроблена на вимоги багатьох машинобудівних підприємств, пройшла апробацію і вже кілька років успішно експлуатується.

Простий у освоєнні та застосуванні інструментарій програми "Документ ЄСКД" дозволяє:

 • заповнювати параметри в моделях CREO відповідно до інформаційної моделі опису різнотипних виробів підприємства
 • налаштовувати перелік параметрів моделей в залежності від їх приналежності до розділу специфікації
 • створювати правила заповнення параметрів та контролювати їх
 • налаштовувати та контролювати заповнення в моделі ключових параметрів (необхідних для PDS Windchill, ERP, оформлення КД тощо)
 • підключати додатковий модуль "Номенклатурний перелік" для автоматизації заповнення властивостей матеріалів та даних про комплектуючі вироби у моделях CREO

У програмі "Документ ЕСКД" доступні такі функції роботи з параметрами моделей:

 • контроль числа символів, які заносяться в текстовий параметр
 • розбивка тексту, що вводиться, на кілька параметрів
 • виділення кольором обов'язкових для заповнення ключових параметрів моделі
 • контроль позначення, що вводиться по масці (декільком маскам); увімкнення/вимкнення перевірки ключових параметрів
 • заповнення параметрів шаблону
 • сумувати значення параметрів у загальний параметр (виключається необхідність рівнянь)
 • робота з параметрами моделі в режимах "Деталь", "Складання", "Креслення"
 • автоматичне заповнення позначення моделі з імені файлу з автоматичною транслітерацією (відповідно до ГОСТ 7.79-2000)
 • попередній перегляд значень заповнених параметрів моделі

Додатковий опційний модуль "Номенклатурний перелік" забезпечує користувачам CREO простий та зручний доступ або до локальної бази даних матеріалів та комплектуючих виробів, або безпосередньо до довідників системи управління ресурсами підприємства (ERP).

У додатковому модулі "Номенклатурний перелік" доступні такі функції:

 • настроюваний доступ до окремих груп номенклатур із довідників
 • можливість швидкого налаштування на читання локальних даних із файлу XML або за допомогою SQL-запитів безпосередньо з довідників систем управління ресурсами (ERP, MRP)
 • зручні засоби перегляду та фільтрації
 • настроювані фільтри для роботи з часто використовуваними номенклатурами
 • автоматичне внесення необхідних даних про номенклатури до параметрів моделі CREO
Додатковий модуль "Номенклатурний перелік" може застосовуватися як із CREO шляхом виклику з програми "Документ ЕСКД", так і як готельний додаток як довідник.

"Специфікація" для CREO

Програма "Специфікація" - зручний інструмент для створення та оформлення конструкторських специфікацій по ГОСТ у CREO Parametric. Використання програми "Специфікація" дозволяє користувачам CREO Parametric суттєво прискорити процес оформлення консрукторської документації у розділі створення складальних креслень та специфікацій.

Основними можливостями програми є:

 • Автоматичне створення специфікації з 3D-моделі
 • Автоматичне створення виносок позиції компронентів на складальному кресленні
 • Передача даних назад у 3D-модель
 • Виведення на друк та експорт у Excell
 • Інтеграція з усіма версіями CREO Parametric

Вверх