RU | UA | EN
Інженерна компанія "Технополіс"
 • ПРОДУКТИ
 • СЕРВІС
 • ПРО КОМПАНІЮ
Enter

Ефективне вирішення завдань підприємства в частині інженерних розрахунків за допомогою продуктів ANSYS неможливе без кваліфікованих інженерів, які працюють у цих системах, тому процес базового та спеціалізованого навчання співробітників підприємства-замовника нероздільний із придбанням та впровадженням програмного забезпечення.

При впровадженні високорівневого інженерного програмного забезпечення ми приділяємо особливу увагу питанням навчання фахівців, включаючи викладання методології вирішення різних класів завдань.

Саме тому в Інженерній Компанії «Технополіс» створено та успішно функціонує вже більше 20-ти років навчальний центр ANSYS , що пропонує комплекс навчальних курсів, які проводять спеціалісти компанії російською мовою. Курси ANSYS призначені для підготовки користувачів різних рівнів від навчання базовим навичкам роботи до спеціалізованих модульних програм.

На сьогоднішній день, навчальним центром ТЕХНОПОЛІС підготовлено понад 80 фахівців-розрахунків систем PTC , ANSYS та MSC Software на таких вітчизняних підприємствах як Всесоюзний науково-дослідний інститут атомного та енергетичного насособудування (ВНДІАЕН), ВАТ "Сумське НВО ім. -МАШПРОЕКТ", ПАТ "Запоріжтрансформатор", ДП "ДВРЗ", ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ТОВ "Софія-Інвест" (ОКБ вагонобудування), ХКБМ ім. Морозова, ЦКЛ "Чорноморець", НТУ "ХПІ", Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту та ін.

Базовий курс. ANSYS Mechanical

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс призначений для нових користувачів або для тих, хто користується ANSYS Mechanical іноді і прагне оволодіти базовими навичками роботи в повній мірі. Курс поєднує лекційний матеріал та вирішення завдань. Розглядається підготовка моделі (препроцесинг), налаштування вирішувача, обробка результатів (постпроцессинг); короткий огляд створення сіткової моделі в ANSYS Meshing ; додаток граничних умов та навантажень.

Короткий зміст курсу

 • Вступ
 • Основи та інтерфейс ANSYS Mechanical
 • Препроцесорна обробка
 • Побудова сітки
 • Статичний аналіз
 • Модальний аналіз
 • Стаціонарний тепловий аналіз
 • Обробка результатів та постпроцесинг
 • Імпорт CAD та параметри
 • Просунуте створення іменованих наборів
 • Віддалені граничні умови
 • Шарніри, стрижні та пружини.

 • Приклади
  • Основи ANSYS Mechanical
  • 2 D взаємодія шестерень
  • Управління контактами
  • Побудова КЕ сітки на прикладі соленоїда
  • Лінійний аналіз міцності складання насоса
  • Створення з'єднань за допомогою стрижнів
  • Пошук власних частот металевої рами
  • Стаціонарний тепловий розрахунок кришки насоса
  • Оцінка якості сітки
  • Управління параметрами проекту
  • Створення іменованих наборів
  • Застосування віддалених граничних умов
  • Застосування шарнірів.

Базовий курс. Моделювання теплообміну в ANSYS Mechanical

Тривалість – 1 день

Огляд
Курс присвячений питанням моделювання процесів теплопровідності у твердих тілах, а також поверхневого променистого теплообміну (конвективний тепловий потік моделюється як гранична умова). Розглядаються типи елементів, властивості матеріалів, граничні умови, налаштування вирішувача, інструменти постпроцесора, вирішення стаціонарних та нестаціонарних завдань, у тому числі з фазовим переходом. Приклади використання командних вставок APDL.

Короткий зміст курсу

 • Вступ
 • Теоретичні основи теплопровідності
 • Робота у препроцесорі
 • Граничні умови та налаштування вирішувача
 • Стаціонарні завдання теплопровідності
 • Нелінійні завдання теплопровідності
 • Нестаціонарні завдання теплопровідності
 • Спеціальні розділи курсу. Теплообмін з фазовим переходом та застосування командних вставок
 • Розрахунок термонапруженого стану.

Приклади
 • Теплопровідність стрижня
 • Теплопередача в нагрівальній спіралі
 • Тепловий контакт
 • Теплопровідність із поверхневим випромінюванням.
 • Теплопередача в соленоїді
 • Теплопередача в оребреній стінці з коефіцієнтами теплопровідності та тепловіддачі, заданими у вигляді функції температури
 • Нестаціонарна теплопередача при об'ємній щільності тепловиділення, що циклічно змінюється.
 • Теплообмін при твердінні алюмінієвого ролика.

Базовий курс. Основи нелінійного аналізу в ANSYS Mechanical

Тривалість – 2 дні

Огляд
Курс призначений для користувачів, знайомих з ANSYS Mechanical та бажаючих підвищити свій рівень володіння програмою за рахунок освоєння різних нелінійних моделей поведінки матеріалів, використання контактів та інструментів для вирішення нелінійних завдань. Курс поєднує як практичну частину, і теоретичну. Розглядається пластичність; нелінійні контакти; геометрична нелінійність; стабілізація; ущільнення.

Короткий зміст курсу

 • Вступ
 • Огляд нелінійностей
 • Основна процедура розрахунку нелінійних завдань
 • Основи нелінійних контактів
 • Пластичність металів
 • Нелінійна стабілізація
 • Нелінійна діагностика
 • Огляд додаткових можливостей контакту
 • Налаштування контактних інтерфейсів
 • Доступ до розширених можливостей контакту за допомогою APDL
 • Пристрій болтів
 • Моделювання ущільнень.

Приклади
 • Великі переміщення
 • Застосування рестарту
 • Контактна жорсткість
 • Порівняння симетричного та несиметричного контакту
 • Мультилінійне ізотропне зміцнення металу
 • Нелінійна втрата
 • Діагностика нелінійних контактів
 • Початкове становище контактів
 • Стабілізація контактів
 • Контакти із тертям
 • Зміна максимального значення напруги тертя
 • Тиск рідини у контактній парі
 • Ущільнення у фланцевому з'єднанні.

Базовий курс. Створення сітки в ANSYS Meshing

Тривалість – 2 дні

Огляд
Курс спрямовано освоєння основних сіткових інструментів програмної системи ANSYS Meshing. Розглядаються різні способи побудови сіток. Курс містить лекційні матеріали та покрокові приклади.

Короткий зміст курсу

 • Введення в ANSYS Meshing
 • Методи побудови сітки
 • Глобальні налаштування сітки
 • Локальні налаштування сітки
 • Перевірка якості сітки.

Приклади
 • Побудова тетраедричної сітки із призматичними шарами – геометрія повітряно-космічного простору
 • Побудова сітки методом Sweep
 • Побудова сітки для геометричної моделі клапана за допомогою методу Direct Meshing
 • Побудова сітки методом CutCell
 • Параметризація.

Базовий курс. ANSYS NCode

Тривалість – 1 день

Огляд
Цей курс призначений для користувачів, знайомих з ANSYS Mechanical. Містить теоретичні основи розрахунку на міцність втоми при пропорційному і непропорційному навантаженні конструкцій. Розглянуто підходи розрахунку довговічності з напруг (SN), за деформаціями (EN), завдання історії навантаження, розрахунок втомної міцності при вібраційному навантаженні, розглянуто приклади завдань аналізу конструкцій цими методами.

Короткий зміст курсу

 • Вступ
 • Основи
 • Графічний інтерфейс DesignLife
 • Моделювання втоми у комп'ютерному інженерному аналізі
 • Багатоциклова втома
 • Малоциклова втома
 • Рознесення навантаження за тимчасовою розгорткою
 • Втома від вібрацій.

Приклади
 • Готовий проект
 • Проста багатоциклова втома з постійною амплітудою
 • Багатоциклова втома з постійною амплітудою
 • Малоциклова втома часових рядів
 • Малоциклова втома з кроком у часі
 • Втома від випадкових вібрацій.

Спеціалізований курс. Аналіз міцності втоми в ANSYS Fatigue

Тривалість – 1 день

Огляд
Курс призначений для користувачів, знайомих з основами ANSYS Mechanical і бажаючих підвищити свій рівень володіння програмою за рахунок освоєння аналізу міцності втомної конструкцій і дозволяє провести оцінку довговічності конструкції в умовах простих циклічних навантажень. Курс поєднує як практичну частину, і теоретичну.

Короткий зміст курсу

 • Основні відомості про явище втоми.
 • Довговічність за напругою: постійна амплітуда, пропорційне навантаження
 • Довговічність за напругою: змінна амплітуда, пропорційне навантаження
 • Довговічність за напругою: постійна амплітуда, непропорційне навантаження
 • Довговічність щодо деформацій: постійна амплітуда, пропорційне навантаження.

Базовий курс. Введення в ANSYS LS-DYNA

Тривалість – 2 дні

Огляд
Курс містить теоретичні основи вирішення динамічних завдань у явній постановці ANSYS LS-DYNA. Розглянуто використання вирішення завдань у лагранжевій постановці, питання інтеграції ANSYS LS-DYNA у середу ANSYS Workbench. У практичній частині розглянуті завдання удару, взаємодії ударника та перешкоди, динамічної втрати стійкості та ін.

Короткий зміст курсу

 • Введення у явну динаміку
 • Введення у Workbench
 • Завдання властивостей матеріалу в Engineering Data
 • Основи явної динаміки
 • Обробка результатів
 • Моделі матеріалів
 • Вимоги до кінцево-елементної моделі для явної динаміки
 • Формулювання елементів
 • Контакти та взаємодія між тілами
 • Налаштування рішення
 • Аналіз варіантів за допомогою методу "Якщо-То".

Приклади
 • Тест Тейлора, постановка задачі та розрахунок
 • Тест Тейлора, обробка результатів
 • Поширення ударної хвилі в 1D постановці
 • Використання командних вставок (Command Snippet) для завдання моделі матеріалу
 • Здавлювання алюмінієвої банки
 • Вигин балки
 • Втрата стійкості балки при дії осьового навантаження
 • Удар м'якого кільця об жорстку стіну
 • Здавлювання алюмінієвої банки за допомогою Mass Scaling.

Спеціалізований курс. Динаміка в ANSYS

Тривалість – 2 дні

Огляд
Курс містить теоретичну частину про основи рівняння руху та його застосування у різних динамічних розрахунках. У практичній частині розглядаються завдання модального, гармонійного, спектрального, аналізу випадкових вібрацій та аналізу перехідних процесів.

Короткий зміст курсу

 • Введення у динаміку
 • Модальний аналіз
 • Гармонійний аналіз
 • Спектральний аналіз
 • Аналіз випадкових вібрацій
 • Аналіз динаміки перехідних процесів.

Приклади
 • Розрахунок вібраційних характеристик маховика
 • Розрахунок вільних коливань пластини з отвором
 • Розрахунок власних частот та коливань переднапруженого крила літака
 • Знаходження гармонійного відгуку защемленої пластини
 • Спектральний аналіз переднапруженого підвісного мосту
 • Знаходження відгуку металевого каркаса на спектр прискорень
 • Моделювання зіткнення колеса та металевого бруска.

Спеціалізований курс. Моделювання вибухових процесів у ANSYS LS-DYNA

Тривалість – 2 дні

Огляд
Курс призначений для користувачів, знайомих з основами ANSYS LS-DYNA, які освоїли розділ вирішення задач високошвидкісної взаємодії. Містить теоретичні відомості про способи моделювання матеріалу, здатного до виділення енергії при вибуховому перетворенні (детонації) та практичний матеріал щодо вирішення модельних завдань на цю тему.

Короткий зміст курсу

 • Розв'язання задачі впливу продуктів детонації ВР на конструкцію.

Спеціалізований курс. Моделювання високошвидкісних ударних процесів у ANSYS/LS-DYNA

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс призначений для користувачів, знайомих з основами ANSYS LS-DYNA і містить теоретичні відомості про розв'язання задачі поширення ударних хвиль у середовищах та різних підходах розв'язання задач високошвидкісної взаємодії (Euler, ALE, SPH), їх особливості, а також приклади використання даних підходів в інженерній практиці.

Короткий зміст курсу

 • Розв'язання задачі зіткнення тіл у LS-DYNA зі швидкостями понад 1000 м/с
 • Розв'язання задачі на ейлеровій та незалежних змінних Лагранжа-Ейлера сітках
 • Вирішення задачі гіпершвидкісного зіткнення SPH методом.

Вверх