RU | UA | EN
Інженерна компанія "Технополіс"
 • ПРОДУКТИ
 • СЕРВІС
 • ПРО КОМПАНІЮ
Enter
Курс з основ лінійного статичного аналізу та розрахунку власних форм коливань у MSC Nastran (NAS101)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Мета Курсу – дати загальні поняття новим користувачам MSC Nastran про основні вимоги кінцево-елементного моделювання для лінійного статичного аналізу напружено-деформованого стану та розрахунку власних форм та частот коливань. На цьому курсі слухачі дізнаються про основи методу кінцевих елементів, структуру вхідного файлу системи MSC Nastran. Навчаться створювати кінцево-елементні моделі конструкцій, ефективно використовувати ресурси системи, правильно застосовувати та створювати матеріали, кінцеві елементи та їх властивості. А також навчаться використовувати рестарти, керувати базами даних у мережі комп'ютерів під час вирішення завдань великої розмірності.

Курс із поглибленого вивчення аналізу динамічних процесів конструкцій на основі застосування MSC Nastran (NAS102)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Це найбільш повний курс, що представляє можливості аналізу динаміки у MSC Nastran. Він стосується як фундаментальних, так і додаткових розділів з упором на практичне застосування та тестові завдання.
Цей Курс містить наступні розділи:

 • методи розрахунку власних частот і форм конструкцій та сфери застосування цих методів
 • всебічне вивчення проблем обліку демпфування
 • розрахунок динаміки вільних тіл, включаючи облік попереднього навантаження
 • прямі та модальні методи розрахунку встановлених та перехідних динамічних процесів
 • кінематичне збудження
 • облік фізичної та геометричної нелінійності при динамічному аналізі
 • моделювання нелінійних сил, що залежать від переміщень та швидкості
 • використання передавальних функцій
 • моделювання впливів систем управління
 • різні методи динамічної редукції для скорочення розмірності завдань при збереженні точності розрахунків
 • метод суперелементів у статиці та динаміці, рекомендації щодо його застосування
 • метод модального синтезу
 • метод Крейга-Бамптона
 • оптимізація динамічних характеристик конструкції
 • розрахунок відгуку конструкції на широкосмуговий ударний вплив
 • розрахунок відгуку на стаціонарний випадковий вплив
 • автоматична ідентифікація розрахункових комп'ютерних моделей на основі результатів випробувань натурних зразків
 • планування та оцінка точності проведення експерименту
 • динаміка роторних машин

Курс з нелінійного аналізу в MSC Nastran (NAS103)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Прослухавши цей Курс, користувачі навчаться проводити розрахунки фізично та геометрично нелінійного напружено-деформованого стану, правильно визначати тип майбутнього розрахунку, вибирати математичні методи, що забезпечують найкращу збіжність процесів обчислень, працювати з рестартами (переривати та переналаштовувати процес розрахунку). Вони також навчаться задавати навантаження, дослідити закритичну поведінку конструкції, моделювати пружнопластичні, гіперпружні, нелінійно-пружні, температурно-залежні та сипучі матеріали, а також вирішувати контактні завдання, проводити нелінійний розрахунок перехідних динамічних процесів.
У рамках Курсу користувачі вивчать кілька практичних посібників з нелінійного аналізу, умов збіжності, дивергенції, базових ітераційних правил та рестартів. Слухачі докладно вивчать бібліотеку кінцевих елементів системи MSC Nastran, зокрема GAP-елементи, 3D-контактні елементи, розглянуть проведення нелінійного аналізу з використанням суперелементів. Користувачі також вивчать питання моделювання композиційних матеріалів для виконання нелінійного аналізу в MSC Nastran, отримають базові знання з теорії руйнування композитів, а також виконають велику кількість вправ.

Курс з теплових розрахунків у MSC Nastran (NAS104)

Тривалість – 4 дні

Огляд
Цей Курс присвячений вивченню можливостей MSC Nastran у галузі теплового аналізу. Прослухавши Курс, користувачі навчаться моделювати процеси вільної та вимушеної конвекції, теплопровідності та випромінювання, навчаться проводити розрахунки встановлених та перехідних процесів, спрямованого теплового навантаження з розсіюванням випромінювання у зовнішнє середовище, випромінювання у замкнутому обсязі. На Курсі даються базові знання теорії теплопередачі та основи роботи з системою MSC Nastran, вирішується ряд завдань із використанням можливостей пре- та постпроцесора Patran.
Користувачі навчаться задавати різні види навантажень, характерні для теплового аналізу, прикладати граничні умови, використовувати різні типи матеріалів, що дозволяють адекватно моделювати поведінку теплонавантажених конструкцій, працювати з рестартами (переривати та переналаштовувати процес розрахунку).

Курс суперелементного аналізу в MSC Nastran (NAS106)

Тривалість – 4 дні

Огляд
Цей Курс присвячений суперелементному аналізу конструкції, необхідність у якому виникає у разі, коли ресурси обчислювальної машини недостатні для вирішення завдань у задані терміни. На даному курсі слухачі вивчать теоретичні основи технології суперелементів, навчаться правильно використовувати суперелементні методи при створенні великих моделей складних конструкцій, таких як літак, автомобіль, різні будівельні конструкції тощо. Цей підхід дозволяє без втрат якості обчислень знизити розмірність завдань. Використання суперелементів дозволяє розраховувати сегменти моделі незалежно і використовувати редуковані матриці для створення повної моделі, що значно скорочує ресурси комп'ютерів (обсяг пам'яті і час), що потрібні для розрахунку в порівнянні з запуском на аналіз повної моделі. Суперелементи дозволяють окремим групам фахівців працювати "незалежно" з різними підконструкціями і, тільки коли необхідно, складати повну модель на основі редукованих підконструкцій - суперелементів та проводити швидкі розрахунки всієї конструкції на основі редукованих матриць. Ці підходи активно використовуються під час проведення міжнародних проектів та розподілу робіт з відділів у межах одного або кількох підприємств. Крім того, суперелементи дозволяють використовувати "глобально-локальні" методи для отримання детальних результатів за допомогою використання результатів розрахунків повної моделі у вигляді граничних умов при розрахунку локальних зон - областей. Можливість автоматичного рестарту в MSC Nastran робить використання суперелементів ще ефективнішим.
Курс дає уявлення про те, як виконувати статичний та динамічний аналіз із використанням технології суперелементів. Детально розглядається методологія поділу моделі на суперелементи та її реалізація в MSC Nastran, переваги та недоліки суперелементного аналізу, статичних та динамічних методів конденсації, можливості переходу зі звичайного аналізу на суперелементний.

Курс методів оптимізації в MSC Nastran (NAS107)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Слухачі цього Курсу навчаться пошуку оптимальних значень параметрів конструкцій (зовнішніх форм конструкцій, товщин панелей та оболонок, характеристик поперечних перерізів балок, орієнтації властивостей анізотропних матеріалів). Оптимізацію конструкції можна виконувати на основі різних типів розрахунку таких як: лінійний статичний розрахунок, розрахунок частот і форм власних коливань, розрахунок стійкості конструкції, розрахунок динамічних процесів, аналіз аеропружності. Додатковою можливістю функції оптимізації кінцево-елементної системи MSC Nastran є аналіз кореляції властивостей моделі та результатів експерименту. В даному випадку мається на увазі мінімізація різниці результатів розрахунку та результатів експерименту, що дозволяє автоматично виправити неточності у кінцево-елементній моделі.
На Курсі слухачам даються основи чисельної оптимізації, умови оптимальності Куна-Таккера, основи послідовного лінійного програмування, метод можливих напрямів, зв'язок проектних змінних, базові поняття (цільова функція, відгук конструкції (чутливість) до змін, повнонапружена конструкція). Користувачі отримають базові знання з оптимізації форми (топологічна оптимізація), оптимізації динамічного відгуку конструкції, оптимізації моделі, що включає суперелементи, оптимізації з урахуванням аеропружності, оптимізації задач випадкового відгуку.

Нові можливості MSC Nastran (NAS108)

Тривалість – 1 день

Огляд
Щороку виходять нові версії MSC Nastran. У цих версіях розширюються та покращуються вже існуючі функціональні можливості, а також додаються нові. На Курсі вивчення нових можливостей системи MSC Nastran розглядається використання нововведень останніх версій, що розширює можливості моделювання і підвищує ефективність використання системи.

Бази даних та DMAP-додатки в MSC Nastran (NAS110)

Тривалість – 3 дні

Огляд
DMAP (Direct Matrix Abstraction Program) - це макромова, призначена для створення та модифікування послідовностей рішень у MSC Nastran. Мова DMAP містить команди управління матричними операціями.
Мета даного Курсу – представити DMAP та техніку створення додатків у вигляді баз даних, а також навчити слухачів самостійно створювати власні DMAP-послідовності рішень. Ця технологія дозволяє втручатися у процеси обчислень, створювати власні типи кінцевих елементів тощо, що дозволяє інженерам професійно використовувати власні напрацювання.
Слухачі Курсу розглянуть DMAP-інструкції та послідовності рішень, можливості спільного використання мов програмування FORTRAN та DMAP, нові можливості DMAP, включені в останніх версіях, основні принципи роботи з DMAP, модулі DMAP, формат змінних та синтаксис DMAP, список властивостей модуля (MPL), вирази, оператори, службові модулі та ін.

Курс з аеропружності в MSC Nastran (NAS111)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Цей Курс призначений для інженерів, які займаються питаннями аеропружності авіаційних конструкцій та ракет. На даному Курсі слухачі дізнаються про можливості системи кінцево-елементного аналізу MSC Nastran в галузі аеропружності. Складність цих завдань зумовлена залежністю аеродинамічних навантажень від деформацій конструкції. У MSC Nastran існує три основних типи розрахунку, заснованих на різних аеродинамічних теоріях: статична аеропружність, флаттер та динамічна аеропружність. За підсумками цих типів розрахунку можна проводити оптимізацію параметрів конструкції.
Слухачі Курсу отримають базові знання з аналізу статичної та динамічної аеропружності, флаттера засобами системи MSC Nastran, вивчать особливості моделювання завдань такого класу, особливості застосування навантажень та граничних умов, можливості впливу на хід аналізу шляхом виконання рестартів системи MSC Nastran.
До рамок Курсу включено моделювання аеродинамічних тіл, активних систем управління, визначення динамічних навантажень, аналіз чутливості та збіжності розв'язання задач аеропружності, а також можливості аеропружної оптимізації. Теоретичні розділи підкріплені безліччю якісних практичних прикладів та завдань, що пропонуються для вирішення користувачами. Розглядаються також розширені можливості використання MSC Nastran для вирішення задач аеропружності. До них можна віднести використання мови DMAP (Direct Matrix Abstraction Program) для створення та зміни послідовностей рішення в MSC Nastran, аналіз діагностичних повідомлень, інтерфейс з пре-і постпроцесором Patran.

Аналіз композиційних матеріалів у MSC Nastran (NAS113)

Тривалість – 2 дні

Огляд
У рамках Курсу слухачі отримають базові знання з моделювання композиційних матеріалів у MSC Nastran. На даному Курсі слухачі навчаться задавати властивості матеріалів, орієнтацію та товщину кожного шару композиційного матеріалу, правильно підбирати моделі матеріалів, що моделюють односпрямований композиційний матеріал та композиційний матеріал на тканинній основі. Особлива увага на цьому Курсі приділяється критеріям руйнування та оптимізації шаруватих композиційних матеріалів.
На Курсі дається короткий огляд класичної теорії композиційних матеріалів, розглядаються напруги та деформації у шаруватих композиційних матеріалах, міжшарові зсувні напруги та деформації, теорії руйнування шарів – Хілла, Гоффмана, Цая-Ву, теорія максимальних деформацій, міжшаровий зсув, модальний та нелінійний , оптимізація конструкцій із композиційних матеріалів.
Наведені в Курсі приклади ілюструють використання MSC Nastran по всіх основних розділах курсу, що розглядаються. Розглядаються можливості пре- та постпроцесора Patran по роботі з композиційними матеріалами.

Курс, присвячений циклічній симетрії в MSC Nastran (NAS114)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс присвячений методам аналізу циклосиметричних конструкцій. Використання циклосиметрії конструкції дозволяє знизити розмірність завдання, що прискорює розрахунок. Метою даного Курсу є ознайомлення досвідчених користувачів з можливостями MSC Nastran щодо розрахунку конструкцій з площинною або осьовою симетрією.
На Курсі користувачі отримають базові знання за типами циклосиметрії, познайомляться із засобами моделювання циклосиметричних конструкцій у системі MSC Nastran, особливостями застосування навантажень та граничних умов, можливостями для вирішення завдань структурного аналізу, стійкості та вібрації, аналізу власних форм та частот коливань конструкцій, а також з методами обліку циклічної симетрії під час використання суперелементів.
Користувачам пропонується ряд практичних завдань, що дають уявлення про переваги використання циклічної симетрії в MSC Nastran. Розглядаються можливі помилки, які можуть виникнути під час моделювання та наводяться рекомендації користувачам щодо усунення цих помилок.

Акустичний аналіз з використанням MSC Nastran (NAS115)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс присвячений завданням моделювання коливань конструкцій разом із рідиною (газом). Обговорюються питання моделювання акустичних бар'єрів та поглиначів, способи зниження шуму, моделювання коливань конструкцій з рідиною та/або газом на основі методу кінцевих елементів з використанням MSC Nastran. У кожному розділі курсу розглядаються приклади.

Лінійна статика, аналіз власних форм та втрати стійкості в MSC Nastran та Patran (NAS120)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Курс проводиться з основ застосування кінцево-елементної техніки в задачах розрахунку напружено-деформованого стану конструкції, обчислення власних частот і форм коливання конструкції, розрахунку стійкості конструкції при малих збуреннях лінійної статики, в MSC Nastran з пре-і постпроцесором Patran.

Аналіз динамічних процесів з використанням MSC Nastran та Patran (NAS122)

Тривалість – 5 днів

Огляд
На цьому Курсі вивчаються можливості аналізу динамічних завдань у MSC Nastran та Patran. Він стосується як фундаментальних, так і додаткових розділів з упором на практичне застосування та тестові завдання. Цей курс включає такі розділи:

 • методи розрахунку власних частот і форм конструкцій та області застосування цих методів
 • облік демпфування
 • розрахунок динаміки вільних тіл, включаючи облік попереднього навантаження
 • прямі та модальні методи розрахунку встановлених та перехідних динамічних процесів
 • кінематичне збудження
 • різні методи динамічної редукції для скорочення розмірності завдань при збереженні точності розрахунків
 • метод модального синтезу
 • розрахунок відгуку конструкції на широкосмуговий ударний вплив
 • розрахунок відгуку конструкції на випадковий стаціонарний вплив
У Курсі наведено практичні посібники та методики для досліджень динаміки складних конструкцій

Розширені можливості MSC Nastran щодо вирішення нелінійних завдань - SOL600 (NAS123)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Послідовність розв'язання MSC Nastran SOL600 призначена для ефективного вирішення складних тривимірних контактних задач, розв'язання задач з урахуванням складних властивостей матеріалів та інших задач у суттєво нелінійній постановці. Ця послідовність реалізована на основі решателя Marc, що дозволяє використовувати широкі можливості цієї системи для вирішення суттєво нелінійних задач на базі вхідного файлу MSC Nastran. Іншими словами, послідовність рішення SOL600 є комбінацією можливостей світового лідера в галузі нелінійних кінцево-елементних технологій Marc і широко використовуваної у світі програми кінцево-елементного аналізу MSC Nastran.
SOL600 дозволяє використовувати раніше створені для MSC Nastran кінцево-елементні моделі для вирішення суттєво нелінійних завдань, включаючи моделювання контакту кількох тіл у тривимірній постановці, моделювання еластомерів (гум) і т.д.
Слухачі Курсу отримають базові знання з роботи з послідовністю рішення SOL600, дізнаються про переваги та можливості SOL600, про взаємодію MSC Nastran SOL600 з пре- та постпроцесором Patran, про моделювання гіперпружних та інших матеріалів зі складними властивостями, про особливості моделювання граничних умов та навантажень аналізу, про моделювання двовимірного і тривимірного контакту, вибір пружної моделі матеріалу та закони зміцнення. Користувачі дізнаються про можливість вирішення складних завдань з використанням багатопроцесорних кластерних систем, що дозволяє суттєво скоротити терміни розрахунку та значно підвищити розмірність розв'язуваних задач.

Курс з нелінійного аналізу та розширених можливостей MSC Nastran з вирішення нелінійних завдань неявними методами - SOL600 (NAS103&NAS123)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Прослухавши цей Курс, користувачі навчаться проводити розрахунки фізично та геометрично нелінійного напружено-деформованого стану, правильно визначати тип майбутнього розрахунку, вибирати математичні методи, що забезпечують найкращу збіжність обчислень, працювати з рестартами.
Також вони навчаться задавати навантаження, дослідити закритичну поведінку конструкції, моделювати пружнопластичні, гіперпружні, нелінійно-пружні, температурозалежні та сипучі матеріали, вирішувати контактні завдання, проводити нелінійний розрахунок перехідних динамічних процесів.
У рамках Курсу користувачі вивчать кілька практичних посібників з нелінійного аналізу, умов збіжності, дивергенції, базових ітераційних правил та рестартів. Слухачі Курсу докладно вивчать бібліотеку кінцевих елементів системи MSC Nastran, зокрема GAP-елементи, 3D-контактні елементи, розглянуть проведення нелінійного аналізу з використанням суперелементів.
Також користувачі вивчать питання моделювання композиційних матеріалів для виконання нелінійного аналізу в MSC Nastran, отримають базові знання про теорію руйнування композитів та виконають велику низку практичних вправ.

Комп'ютерне моделювання з використанням пре- та постпроцесора Patran (PAT301)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Система Patran є основним пре-і постпроцесором комплексу програмних продуктів MSC.Software. Це універсальний інструмент підготовки геометричних та кінцево-елементних моделей, запуску різних вирішувачів для аналізу моделей, обробки та візуалізації отриманих результатів розрахунку. Patran має розвинений структурований графічний інтерфейс, завдяки чому він легкий в освоєнні та використанні.
Прослухавши цей Курс, користувачі навчаться будувати кінцево-елементні моделі конструкцій, включаючи створення та імпорт геометричних моделей, генерацію кінцево-елементних сіток, завдання різних видів навантажень та граничних умов, зможуть проводити різні види розрахунків на міцність і обробляти результати цих розрахунків. Слухачі Курсу навчаться працювати з видами, вікнами, групами, тривимірними полями навантажень, температур тощо з базами даних за властивостями матеріалів. Значна частина Курсу присвячена засобам візуалізації та виведення результатів аналізу у Patran. Слухачі також отримають практичні знання з моделювання та аналізу складних реальних конструкцій шляхом вирішення низки спеціально підібраних завдань.
Цей курс має модифікацію, призначену для фахівців аерокосмічної промисловості. Слухачам цього варіанта Курсу буде запропоновано дещо інший набір практичних завдань, насамперед орієнтованих на аерокосмічну галузь.

Вивчення розширених можливостей Patran для професіоналів (PAT 302)

Тривалість – 4 дні

Огляд
На цьому Курсі користувачі отримають поглиблені знання системи Patran, навчаться проводити "глобально-локальний" аналіз, створювати складні просторово-часові функції, освоїть трансформацію груп, об'єднання баз даних Patran, глибше вивчать імпорт геометричних моделей із різних CAD-систем, отримають додаткові знання. з генерації, редагування та згладжування кінцево-елементних сіток, вивчать математичні основи різних геометричних форматів, а також отримають базові знання з програмування командною мовою системи Patran - PCL.
Слухачі Курсу також вивчають клавіатурні команди та розширені можливості, які підвищують ефективність роботи з Patran та допоможуть оптимально налаштувати робочий простір.

Вступ до командної мови Patran - PCL (PAT304)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Курс присвячений вивченню основ командної мови системи Patran – Patran Command Language (PCL). Вивчення цього курсу значно розширить можливості користувачів щодо використання Patran.
Курс включає базовий синтаксис мови PCL, створення об'єктів користувальницького інтерфейсу (таких як, наприклад, "форми", кнопки, поля введення, списки і т.д.), виклик "зовнішніх" підпрограм через Patran, використання запитів до осередків бази даних моделі, управління перериваннями генераторів подій у системі, компіляцією, налагодженням та управління кодом. Користувачі отримають знання про архітектуру Patran, побудову його бази даних, додатки, графічні можливості та сесійні файли, вивчать "лист-процесор", базові можливості побудови параметризованих форм, а також дізнаються про можливості "глибокого" налаштування інтерфейсу Patran, про створення власних користувачів варіантів виведення результатів.
Практичні завдання включають розробку PCL-коду для створення повністю параметризованої кінцево-елементної моделі, яка потім використовується при розрахунку та оптимізації конструкції.

Аналіз теплових процесів у Patran Thermal (PAT312)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Прослухавши цей Курс, користувачі навчаться ефективно використовувати систему Patran Thermal для вирішення завдань аналізу стаціонарних та перехідних теплових процесів, а також отримають уявлення про сучасний підхід під час моделювання теплових процесів у конструкції. Крім звичайних теплових завдань, користувачі також навчаться розраховувати гідравлічні мережі з урахуванням гідравлічних і теплових втрат.

Аналіз втомної довговічності конструкцій з використанням Fatigue (PAT318)

Тривалість – 4 дні

Огляд
У рамках Курсу слухачі отримають уявлення про природу втомних процесів при динамічному навантаженні виробу, про роль розрахунків довговічності та способи їх оптимального включення у процес проектування, познайомляться з основними методами дослідження довговічності. У рамках практичних занять слухачі освоїть інтерфейс користувача Fatigue, навчаться задавати параметри рішення, отримають навички вирішення завдань багато- і малоциклової втоми, в тому числі в умовах нестаціонарного непропорційного напруженого стану конструкції. Навчаться враховувати вплив середніх напруг, умов довкілля, класу обробки поверхні та ін.
Крім базового матеріалу, в рамках Курсу дається широке введення у розширені можливості Fatigue: аналіз швидкості зростання тріщин, аналіз довговічності виробу в умовах випадкового характеру збудження, аналіз кореляції розрахункових та експериментальних даних з використанням віртуальних датчиків деформацій, аналіз зварних з'єднань, використання утиліт тощо. буд.
Цей Курс є ідеальним для інженерів, які не мають досвіду дослідження втомної довговічності, а також чудовим доповненням для фахівців у цій галузі, які бажають розширити свої можливості за рахунок застосування системи Fatigue.

Моделювання конструкцій, виготовлених із шаруватих композиційних матеріалів у Patran Laminate Modeler (PAT325)

Тривалість – 2 дні

Огляд
MSC Nastran, Patran та Patran Laminate Modeler можуть бути ефективно використані для аналізу моделей із шаруватих композиційних матеріалів. На цьому Курсі слухачі розглянуть базові можливості та інтерфейс модуля Patran Laminate Modeler, призначеного для моделювання широкого класу композитів у середовищі Patran, навчаться створювати моделі шаруватих композиційних матеріалів відповідно до технології виготовлення, визначати орієнтацію волокон на поверхнях з високою кривизною залежно від параметрів викладки.
Обговорюється використання різних критеріїв руйнування (максимальної напруги, Хілла, Цая-Ву) при оцінці працездатності конструкцій, обробка результатів аналізу композиційних матеріалів, створення різних моделей композиційних матеріалів у Patran Laminate Modeler.

Нові можливості Patran (PAT328)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Щорічно випускається кілька версій системи Patran із великою кількістю нових функціональних можливостей. На Курсі вивчення нових можливостей системи Patran детально розглядаються нововведення останніх версій, застосування яких підвищує віддачу від використання системи в цілому, а також дозволяє ефективно використовувати нові функціональні можливості вирішувачів.

Введення в систему Marc з використанням Mentat (MAR101)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс присвячений вивченню основ застосування системи Marc з використанням спеціалізованого пре- та постпроцесора Mentat. Прослухавши цей Курс, користувачі навчаться створювати та редагувати кінцево-елементні моделі конструкцій, вирішувати задачі з різними видами геометричної та фізичної нелінійності, включаючи задачі з контактною взаємодією, вирішувати теплові та динамічні завдання. В рамках Курсу дається уявлення про моделі матеріалів у Marc, закони зміцнення матеріалів, повзучість, моделювання гум, композитів, методи вирішення нелінійних завдань, моделювання контактних взаємодій тіл, вибір типів контактних тіл, наводиться опис алгоритму моделювання контакту.

Вирішення контактних завдань у Marc з використанням Mentat (MAR102)

Тривалість – 3 дні

Огляд
На цьому Курсі користувачі отримають поглиблені знання щодо постановки та вирішення контактних завдань у Marc. Навчаться вирішувати завдання з самоконтактом, з контактом між одновимірними елементами, використовувати таблиці контакту, використовувати різні моделі тертя в контакті, використовувати контакт у задачах динаміки.
Слухачі Курсу докладно вивчать алгоритм розв'язання контактних завдань та детально розглянуть вплив параметрів контактної взаємодії на швидкість та точність розв'язання.

Інженерний аналіз нелінійних процесів у системі Marc з використанням Patran (MAR120)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Цей Курс присвячений поглибленому вивченню вирішення суттєво нелінійних завдань у системі Marc з використанням пре- та постпроцесором Patran.
В рамках Курсу дається огляд можливостей нелінійного аналізу у Marc на ряді практичних прикладів, дається уявлення про моделі матеріалів у Marc, методи вирішення нелінійних завдань, наводиться порівняння цих методів, досліджуються критерії збіжності та наводяться рекомендації щодо їх використання, розглядається порівняльна оцінка тимчасових витрат для лінійного. та нелінійних аналізів. Слухачами вивчається бібліотека кінцевих елементів Marc. У програму Курсу включені розділи, присвячені "стежать" силам, приросту по навантаженню, контактній, геометричній та фізичній нелінійності. Користувачі дізнаються про процедури аналізу в Marc, багатокроковому аналізі та рестартах. Наводиться інформація щодо спеціальних елементів, шаруватих композиційних матеріалів, деформованих і твердих контактних тіл, методів вирішення контактних завдань. Крім цього на Курсі розповідається про методи аналізу втрати стійкості та закриттичної поведінки конструкцій, виконання динамічних, теплових та пов'язаних тепло-міцнісних розрахунків.

Рішення швидкопротікаючих істотно нелінійних завдань з використанням Dytran (використання Лагранжева та Ейлерова підходу) (DYT101-102)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Тема даного Курсу - освоєння основ застосування програмного пакету Dytran для віртуального моделювання процесів ударного характеру, що швидко протікають, і відрізняються великими деформаціями досліджуваної конструкції. Приклади таких процесів - зіткнення різних транспортних засобів (автомобілів, поїздів, літаків) до їх руйнування, вплив вибуху на конструкцію, зміна форми заготівлі під час виготовлення деталі штампуванням тощо.
У програмі Курсу поряд із розглядом методики розрахунку конструкцій на основі підходу Лагранжа передбачено вивчення технології моделювання динамічних процесів на базі підходу Ейлера (можливість розв'язання задач з використанням цієї технології – важлива відмінна риса програмного пакету Dytran). Поряд з іншими додатками дана технологія дозволяє вирішувати завдання аналізу ударної взаємодії на надвисоких швидкостях, при яких характер поведінки звичайних матеріалів схожий на поведінку рідини (наприклад, зіткнення літальних апаратів з біооб'єктами і т.п.).
У центрі уваги даного курсу – практичне застосування Dytran. Після закінчення занять слухачі мають практичні навички моделювання складних процесів.

Введення в комплекс аеропружного моделювання та розрахунку FlightLoad&Dynamics (FLD120)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Прослухавши цей Курс, користувачі навчаться працювати з FlightLoads: створювати аеропружні моделі, проводити розрахунки балансування літального апарату (ЛА), флаттера та вирішувати завдання щодо розрахунку динамічного відгуку при впливі на збалансований ЛА малих збурень (аеродинамічний порив, робота органів управління тощо). ). У рамках Курсу дається короткий огляд методів вирішення завдань аеропружності та аеродинамічних теорій, що використовуються в MSC Nastran, а також передбачений оглядовий курс Patran та MSC Nastran. Теоретична база Курсу підкріплена набором практичних вправ, прикладів та завдань з аналізованої тематики.

Введення в комплекс аеропружного моделювання та розрахунку FlightLoad&Dynamics (FLD120)

Тривалість – від 1 до 5 днів

Огляд
На цих Курсах користувачі навчаться створювати і досліджувати віртуальні прототипи машин і механізмів, що реалістично моделюють поведінку виробів, що розробляються.
Базовий курс дає основні знання, які будуть необхідні для початку використання всіх можливостей віртуального моделювання, тестування та візуалізації в Adams.
Слухачі Курсів вивчать основні можливості системи Adams, у тому числі: створення окремих частин та організацію їх у моделі механічних систем; з'єднання частин з використанням різних зчленувань (шарнірів, повзунів, муфт, болтів, кулачкових елементів, що стежать, пружин, демпферів і т.д.); додаток реалістичних навантажень, моделювання контактів тощо. Слухачі навчаться виконувати статичний, лінійний та перехідний типи розрахунків, аналізувати результати розрахунків за допомогою анімації та графіків, керувати файлами, створеними та використовуваними Adams/View та Adams/Solver.
Додатково у рамках Курсів обговорюються питання імпорту CAD-геометрії, моделювання датчиків у моделі та інші питання.
Спеціалізовані курси включають навчання проблемно-орієнтованих модулів Adams для різних галузей промисловості.
В основі всіх курсів лежить вирішення низки практичних завдань, різноманітних прикладів з моделювання елементів конструкцій Adams.

Технології інтегрування моделей ADAMS та моделей систем керування (EASY5) (ADM711)

Тривалість – 1 день

Огляд
Спеціалізований Курс Adams - Easy5, на якому слухачі навчаться вирішувати задачі мехатроніки з використанням Adams-Easy5: використовувати модуль Adams/Controls, підключати систему керування, створену в Easy5 до моделі Adams і включати до системи управління динамічну модель Adams.

Основи роботи з Mvision (MVI320)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Завдання даного Курсу – навчити фахівців ефективно використовувати накопичену на підприємстві інформацію про властивості матеріалів за допомогою електронної інформаційної системи Mvision. У рамках Курсу дається загальне уявлення про реляційні бази даних та їх застосування для збирання, обробки, зберігання та використання в інженерній практиці інформації про різні механічні властивості конструкційних матеріалів. У процесі навчання слухачі освоюють інтерфейс основних компонентів Mvision - Builder і Evaluator, за допомогою яких будуть наповнювати банки даних (використовуючи Builder), а також організовувати предметний пошук властивостей матеріалів, експортувати знайдені властивості у формати відомих систем інженерного аналізу (насамперед у MSC Nastran). Крім того, слухачі навчатимуться самостійно розробляти ієрархію нових банків даних.
У Курсі приділено велику увагу роботі з електронними таблицями – одним із основних інструментів побудови та редагування банків даних. Налаштування системи відповідно до специфіки структури підприємства, організація спільного доступу до інформації всіх зацікавлених осіб, створення звітів, можливість зберігання графічної інформації (наприклад - фотографії, графіки та ін.) - ось далеко не повний перелік можливостей Mvision, якими слухачі навчаться користуватися після закінчення курсу. Велика кількість ілюстративного матеріалу, добре опрацьовані практичні завдання та, нарешті, виклад російською мовою матеріалів курсу дозволять слухачам легко освоїти Mvision на досить високому рівні та успішно застосовувати знання на робочих місцях.

Введення в моделювання складних технічних систем та пристроїв на схемному рівні за допомогою Easy5 (EAS101)

Тривалість – 2 дні

Огляд
В рамках цього Курсу слухачі отримають знання, необхідні для моделювання цифрових та аналогових систем керування, гідроприводів, трансмісій, двигунів внутрішнього згоряння тощо. Учасники Курсу вивчать архітектуру та файли системи Easy5, основні функції та методологію роботи із системою, навчаться працювати з набором готових бібліотек компонентів для виконання багатодисциплінарного аналізу, а також підключати зовнішні підпрограми. Отримані знання закріплюються низкою практичних прикладів.

Розширені можливості моделювання складних технічних систем та пристроїв на схемному рівні за допомогою Easy5 (EAS102)

Тривалість – 3 дні

Огляд
На цьому Курсі слухачі отримають поглиблені знання щодо системи Easy5, розглянуть фундаментальні основи диференціальних рівнянь та лінійної алгебри, навчаться моделювати динамічну поведінку конструкцій під час використання різних методів чисельного інтегрування. В рамках цього Курсу інженери вирішать низку практичних завдань, а також вивчать можливість створення своїх бібліотек компонентів і навчаться інтегрувати в систему Easy5 свої компоненти, написані мовою FORTRAN. Набуті знання дозволять інженерам використовувати Easy5 для моделювання поведінки практично будь-яких складних технічних систем.

Основи роботи з Sofy (SOF101)

Тривалість – 1 день

Огляд
Sofy - це графічна система, що забезпечує автоматизацію процесу створення кінцево-елементної моделі та обробку результатів розрахунків. Цей навчальний курс присвячений основам роботи із системою. Розбираються способи імпорту геометричних моделей, їх редагування та автоматичної побудови кінцево-елементних сіток. Розглядаються також методи перевірки якості елементів та способи редагування кінцево-елементних сіток. Окрему увагу приділено дискретизації дрібних і, водночас, геометрично складних областей, як отвори, виточки, гофри тощо. Розглядаються способи моделювання нероз'ємних з'єднань за допомогою інструментарію Sofy. Дуже корисною буде також інформація про можливості налаштування системи відповідно до вимог користувача.

Курс для досвідчених користувачів Sofy, що працюють з MSC Nastran (SOF110)

Тривалість – 1 день

Огляд
Після успішного навчання за матеріалами курсу SOF101 користувачам, які працюють із MSC Nastran, доцільно пройти навчання на Курсі SOF110. У процесі навчання слухачі освоять методи роботи з моделями MSC Nastran – навчаться імпортувати, експортувати та редагувати кінцево-елементні моделі, побудовані для MSC Nastran, освоять способи опису навантажень та граничних умов. Навчальний курс завершується лекцією про методи опрацювання результатів.

Міцний та тепловий аналізи з використанням SimDesigner ( SMD 101)

Тривалість – 3 дні

Огляд
Курс включає повний опис структури MSC SimDesigner для CATIA V 5. Після закінчення курсу навчання слухачі набудуть навичок роботи з SimDesigner , отримають базові знання про метод кінцевих елементів, навчаться вирішувати завдання лінійної та нелінійної статики, втрати стійкості та обчислення частот і форм власних коливань, а також завдання стаціонарного та нестаціонарного теплообміну. В рамках Курсу вивчаються можливості SimDesigner з підготовки моделей для розрахункових систем, таких як MSC Nastran , Marc і т.д. Курс може бути корисним конструкторам, які працюють у середовищі CATIA V 5.

SimDesigner Motion для CATIA V5 (SMD102)

Тривалість – 2 дні

Огляд
Будучи частиною MSC SimDesigner , модуль Motion вивчається окремо від основного курсу ( SMD 101) зважаючи на свою складність і великий обсяг матеріалу. Надати конструктору можливість вирішувати задачі динаміки багатомасових систем - ось основне завдання, яке розв'язує SimDesigner Motion . Курс присвячений детальному опису інтерфейсу користувача SimDesigner Motion , і навіть можливостям моделювання, основні у тому числі - методи моделювання механізмів з урахуванням різного виду граничних умов і навантажень. В основі Курсу – вирішення низки практичних завдань, різноманітних прикладів. Отримані навички дозволять інженерам проектувати більш надійні та технологічні конструкції.

Тепловий аналіз у середовищі Patran із застосуванням вирішувача MSC Sinda ( SMD 502)

Тривалість – 5 днів

Огляд
Курс з MSC Sinda включає комбінацію навчальних лекційних і демонстраційних матеріалів і вправ з програмних продуктів, що входять в пакет TFEA : Базове навчання основним навичкам роботи з графічним інтерфейсом користувача універсального пре-/ постпроцесора Patran (2 дні), основи роботи зі спеціалізованим тепловим вирішувачем MSC . Sinda (2 дні), а також основи роботи з інтегрованим у пакет MSC Sinda спеціалізованим високоефективним вирішувачем коефіцієнтів опроміненості ( view factors ) - системою SINDARad (1 день).

Базовий та спеціалізовані Курси з MSC SimXpert (SMX101-131)

Тривалість – від 1 до 5 днів

Огляд
Курси включають повний опис структури MSC SimXpert - інтегрованого програмного середовища наскрізного багатодисциплінарного моделювання, аналізу та оптимізації продукції. Після закінчення курсу навчання слухачі набудуть навичок роботи з SimXpert, вивчать структуру SimXpert, отримають базові знання про метод кінцевих елементів, навчаться вирішувати завдання лінійної та нелінійної статики, втрати стійкості та обчислення власних форм і частот коливань, а також завдання стаціонарного та нестацій. На Курсі розглядаються зокрема способи імпорту та редагування геометричних моделей, автоматичної побудови сіток, а також методи перевірки якості елементів та способи редагування кінцево-елементних сіток.
Спеціалізовані Курси включають навчання роботі у "Workspaces" (робочих просторах) системи SimXpert.

Базовий статичний та динамічний аналіз міцності конструкції з використанням MSC SimXpert Structures workspace (SMX120)

Тривалість – 5 днів

Огляд
На цьому Курсі слухачі освоїть основні можливості системи створення та налагодження КЕ-моделі в середовищі SimXpert Structures Workspace.
В рамках курсу розглядаються такі розділи: графічний інтерфейс користувача, геометричні об'єкти, кінцеві елементи, завдання властивостей матеріалів, властивостей КЕ, інструменти діагностики у підвищення якості КЕ-сітки, навантаження та граничні умови, інструменти налаштування рішення, засоби візуалізації результатів, моделювання контакту в лінійній постановки, сполучні елементи, спеціальні КЕ. Крім цього, у курсі розглядаються такі типи аналізу: лінійний статичний аналіз, власні форми та частоти коливань конструкцій, втрата стійкості конструкцією у лінійній постановці.

Вверх